FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA CHESAPEAKE BAY RETRIVERKLUBBEN 2017


Avel 

 • Fortsätta bevaka hälsoläget och mentaliteten
 • Färdigställa uppdateringen av RAS
 • Följa utvecklingen och där det är lämpligt delta och stödja den pågående HD-avläsningsdebatten
 • Delta i SSRK’s funktionärsträff

 

Mentalitet 

 • Entusiasmera fler chesapeakeägare att starta sina hundar på FBR-R, BPH och MH

 
Jakt 

 • Planera för ett WT till 2018 års träff
 • Arrangera en träningshelg för klubbens medlemmar
 • Delta i SSRK’s funktionärsträff
 • Följa debatten kring ACC’s regelverk avseende möjligheten att i framtiden åter få arrangera WD

Utställning 

 • Årets Club Show arrangeras i Nynäshamn den 5 augusti
 • Planeringen av årets Club Show fortsätter
 • Planeringen av en inofficiell valputställning för alla raser i samband med Club Show fortsätter
 • Planeringen för Club Show 2018

 

Information

 • Fortsätta utveckla och uppdatera den nya hemsidan
 • Medverkan med monter vid Stockholms Hundmässa i december planeras
 • Uppdatera klubbens sidor på sociala medier kontinuerligt
 • Verkställa tidigare styrelses beslut om att ta fram en ny logotyp
 • Inleda arbetet med lokala kontaktpersoner runtom i landet

 

Klubben 

 • Årsmötet äger rum den 25 mars på biblioteket i Västerhaninge
 • Fortsätta att samverka med SKK, SSRK, SBK, övriga retrieverklubbar, m.fl.
 • Delta på årets SSRK FM