CHESAPEAKE BAY RETRIEVER KLUBBEN


SSRK:S Chesapeake Bay Retriever Klubb Rasklubben bildades 1980 av rasentusiaster för att tillvarata rasen, att vara remissorgan till SSRK, samt att främja avel och utveckling. Klubben har en årlig rasträff med en officiell utställning och möjlighet till jakt-, lydnads-, spår- och bruksträning samt att kunna delta i jakttest. Klubben har också ambitionen att så ofta som möjligt inbjuda rasspecialister för att döma utställningen, då framförallt från USA.                                                                                                                                               

Tanken är också att klubben skall kunna anordna andra aktiviteter för medlemmarna i Sverige, t ex. jaktträning, föreläsningar och liknande för att på så sätt främja en känsla av gemenskap.                                

I och med öppnade gränser, har avel, importer och umgänge med chesapeake ägare i övriga Europa blivit betydligt enklare. Detta syns tydligt på våra årliga träffar då det kommer chesapeakeägare med sina hundar från t ex. Danmark, Tyskland och Norge.