Styrelsen 2019

Rebecca & Etta

Ordförande

Rebecca Lundholm Krig

Tel: + 46 707314566

Mail: ordf@chesapeake.se


Vice ordförande
Jaktansvarig
Avelsansvarig/ Avelsråd

Christine Chiacchiaretta

Mail: jaktansv@chesapeake.se


Kassör och Informationsansvarig

Monica Sandström

Tel +46703660724

Mail: kassor@chesapeake.se

Sekreterare

Karin Abrahamsson-Öhlin

Mail: sekr@chesapeake.se

Utställningsansvarig

Sonja Larsson

Tel: 

Mail: utsansv@chesapeake.se


Bitr. Informationsansvarig (Hemsida)

Kristina Bäck

Mail: information@chesapeake.se