Medlemsblad!

Vårt första medlemsblad är ute nu och kan läsas i filen nedan liksom vårt framarbetade rasdokument.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAS Chesapeake Bay Retriver OBS! UTKAST ännu ej godkänt av SKK

Här är ett utkast på RAS som vi arbetat fram under året. Vi har skickat ut detta dokument till samtliga uppfödare av Chesapeake Bay retriever i Sverige som finns listade på SKK´s sida. Vi tar tacksamt emot frågor och synpunkter från medlemmar på dokumentet! Maila dina komentarer till avel.chesapeake@gmail.com

Medlemsblad nr 1!

RAS Chesapeake Bay Retriver OBS! UTKAST ännu ej godkänt av SKK

Här är ett utkast på RAS som vi arbetat fram under året. Vi har skickat ut detta dokument till samtliga uppfödare av Chesapeake Bay retriever i Sverige som finns listade på SKK´s sida.

Dela den här sidan