Styrelsen 2017

Rebecca & Etta

Ordförande

Rebecca Lundholm Krig

Tel: + 46 707314566

Mail: ordf@chesapeake.se


Vice ordförande
S
ekreterare 
Avelsansvarig/ Avelsråd

Christine Chiacchiaretta

Mail: sekr@chesapeake.se


Kassör och Informationsansvarig

Monica Sandström

Tel +46703660724

Mail: kassor@chesapeake.se

Jaktansvarig

Andreas Lundholm Krig

Tel:

Mail: jaktansv@chesapeake.se


Utställnings sekreterare (Utställningsansvarig)

Sonja Larsson

Tel: 

Mail: utsansv@chesapeake.se


Bitr. Informationsansvarig (Hemsida)

Kristina Bäck

Mail: information@chesapeake.se


Bitr. Utställningsansvarig och valpförmedlare 

Pernilla Arvanitidis

Mail: bitr-utsansv@chesapeake.se

Tel: +32 473 808 267