Ordförande
Annkatrin Eide
ordforande.chesapeake@gmail.com           

Sekreterare                                                              


Henrik Lang                                            


sekreterare.chesapeake@gmail.com

Avelansvarig
Karin Pettersson
avel.chesapeake@gmail.com

Hemsidesansvarig
Patrik Andersson
hemsida.chesapeake@gmail.com

Kassör
Evami Svensson
kassor.chesapeake@gmail.com

Jakt/utbildningsansvarig
Emma Birkegård
utbild.jakt.chesapeake@gmail.com

Utställningsansvarig
Erica Bergman
info.utst.chespeake@gmail.com

Valberedning, sammankallande
Catharina Lindström

Valberedning
Pia Wieme Rodier

Valberedning
Yvonne Granath

Dela den här sidan