Ordförande
Annkatrin Eide
ordforande.chesapeake@gmail.com           


Sekreterare                                                              

Karin Pettersson                                        

MAIL

Avelansvarig
Karin Pettersson
avel.chesapeake@gmail.com

Hemsidesansvarig
Björn Jeppsson
MAIL

Kassör
Evami Svensson
kassor.chesapeake@gmail.com

Jakt/utbildningsansvarig
Emma Birkegård
utbild.jakt.chesapeake@gmail.com

Utställningsansvarig
Erica Bergman
info.utst.chespeake@gmail.com

Henrik Lang

Birgitta Severinsson

Valberedning, sammankallande
Catharina Lindström

Valberedning
Pia Wieme Rodier

Valberedning
Yvonne Granath


Dela den här sidan