Ordförande
Annkatrin Eide
ordforande.chesapeake@gmail.com           


Sekreterare                                                              


Avelansvarig
Birgitta Severinsson

Hemsidesansvarig
Björn Jeppsson
MAIL

Kassör
Evami Svensson
kassor.chesapeake@gmail.com

Jakt/utbildningsansvarig
Emma Birkegård
utbild.jakt.chesapeake@gmail.com


MH- och BPH-ansvarig

Gunilla Larsson

Utställningsansvarig
Erica Bergman
info.utst.chesapeake@gmail.com

Valberedning, sammankallande
Catharina Lindström

Valberedning
Pia Wieme Rodier

Valberedning
Yvonne Granath


Dela den här sidan