Förslag till verksamhetsplan för Svenska Chesapeake Bay Retrieverklubben 2019:

Avel

 • Fortsätta bevaka hälsoläget och mentaliteten
 • Färdigställa uppdateringen av RAS
 • Uppdatera klubbens valphänvisningskrav
 • Följa utvecklingen och där det är lämpligt delta och stödja den pågående HD-avläsningsdebatten
 • Delta i SSRK’s funktionärsträff

 Mentalitet

 • Entusiasmera fler chesapeakeägare att starta sina hundar på FBR-R, BPH och MH

 Jakt

 • Arrangera en eller flera träningsdag/ar för klubbens medlemmar
 • Delta i SSRK’s funktionärsträff
 • Följa debatten kring ACC’s regelverk avseende möjligheten att i framtiden åter få arrangera WD

Utställning

 • Planeringen av framtida Club Show

Information

 • Fortsätta utveckla och uppdatera hemsidan
 • Medverkan med monter vid Stockholms Hundmässa i december planeras
 • Uppdatera klubbens sidor på sociala medier kontinuerligt

Klubben

 • Årsmötet äger rum den 25 mars i Västerhaninge
 • Fortsätta att samverka med SKK, SSRK, SBK, övriga retrieverklubbar, m.fl.
 • Delta på SSRK funktionärsträff

Dela den här sidan