Jaktprov

Jaktprov

Ett prov där hundens jaktliga egenskaper utvärderas i olika situationer som kan uppstå under en jakt. Syftet med jaktproven är att vi ska få bättre underlag i avelsarbetet och få allt bättre jakthundar i kommande generationer. Officiella jaktprov arrangeras av din SSRK avdelning eller rasklubbarna. Det finns olika jaktprov:

A-prov eller A-prov Retriever - Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet kan innehålla både markeringsuppgifter, dirigeringsuppgifter, sök, och det kan delvis ske i vatten. Officiella A-prov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de sex retrieverraserna samt IWS (Irländsk vattenspaniel).

B-prov eller B-prov Retriever - Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med retriever. Provet innehåller markeringsuppgifter, linjetag/dirigeringsuppgifter och sök. Delar av jobbet sker i vatten. Vanligtvis används kallvilt (tinat vilt) i prövningen, men i den högsta klassen – Elitklass – kan även dummies förekomma. Officiella B-prov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de sex retrieverraserna samt IWS (Irländsk vattenspaniel).

C-prov eller Working Test – En prövning av hundar under jaktliga former. Enbart dummies används. Ofta görs ett working test med flera domare och hunden ska lösa olika uppgifter på olika stationer.

Dela den här sidan